Er solceller miljøvennlig?

Vi blir begeistret over ny teknologi som er miljøvennlig. Yes!" tenker vi, endelig en løsning. Deretter blir vi litt skuffet da vi innser at produksjonen av det nye produktet var svært miljøskadelig med store utslipp av giftige stoffer eller CO2 eller var avhengig av stoffer som ikke er fornybare eller finnes lite av.

Hovrdan ser egentlig miljøregnskapet til et solcellesystem ut? 

Vi kan starte med å bekrefte skaptikerenes antakelse om at solenergi ikke er nullutslipp, helt rent eller 100% grønt. Men hvorfor er det slik hvis solcellepaneler mottar solstråler og genererer strøm uten å slippe ut CO2 eller CO2ekvivalenter? Vel, hvis vi ser nærmere på livssyklusene til solcellepaneler, vil vi innse at de genererer noe forurensing og energiforbruk under produksjonen og sannsynligvis vil forårsake noe avfall ved endt livssyklus

I løpet av livssyklusen til et PV-system skjer det meste av klimagassutslippene under produksjonsprosessen. Etter hvert som produksjonen av solcellepaneler blir mer effektiv, krymper karbonavtrykket betydelig: en studie fra 2016 rapporterer at de samlede utslippene som produseres i denne prosessen gikk ned med 17 til 24 prosent hver gang installasjonskapasiteten er doblet de siste 40 årene. (link) Bransjens harde priskonkurranse er med å drive frem bedre og bedre bruk av resursene.

Noen studier har kommet frem til at et solcellesystem på en bolig bruker omtrent 5 år på å kompensere for sitt karbonavtrykk i nordeuropa. link andre undersøkelser av storskala megawatt installasjoner i sørlige strøk har vist mindre en 1 år på å gjøre en slik kompensasjon.

Ettersom solcellepanelsystemet produserer strøm fra sola på taket ditt, er det 100 prosent fornybart, fritt for miljøgifter og utslipp etter installasjon og frem til avfallshåndteringen. Det har derfor en direkte innvirkning på karbonavtrykket ditt, og karbonavtrykket i nærmiljøet ditt akkurat nå. Selv om solcellepaneler innholdet kobber og noen slike edlere metaller er hovedbestanddelen glass, silisium (sand) og aluminium. Solceller bruker derfor ikke store mengder av sjeldne materialer.

Hvis det primære målet ditt med å gå for solenergi er å være til fordel for miljøet, kan du slappe av med å vite at selv om produksjonen av solcellepaneler gir noe klimagassutslipp, er panelene fortsatt mye bedre for miljøet enn andre alternative former for energi. De samlede klimagassutslippene som er involvert i solenergi er fremdeles mye lavere enn kull eller naturgass. 

En rapport fra 2011 viste at solenergiens karbonavtrykk var gjennomsnittlig på omtrent 85 tonn karbondioksidekvivalent (CO2e) per gigawatt-time (GWh), mens naturgass og kull kom inn på henholdsvis 499 CO2e / GWh og 888 CO2e / GWh.link

Husk at solcellepanelene vil fortsette å produsere strøm i 30 til 35 år. Vi er veldig optimistiske med tanke på gjenvinningsalternativene for solcellepaneler. Vi tror det blir bedre etter hvert som tiden går og det blir større volum på returbehovet. Produksjonsprosessen for hver gjenstand vi forbruker bruker har alltid et økologisk og sosialt fotavtrykk, men den miljømessige fordelen ved å gå for solcelleinstallasjon nå oppveier faktisk det negative med god margin. I tillegg så er solenergi en av de energikildene som genererer flest arbeidsplasser. Alternativet er i praksis å holde seg til energikilder med kullmiks og gas (samtidig sparer du også en del penger!)

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×