Hva er hybrid Invertere

Det er mangen begreper å holde styr på i Inverter verden. Et av de forvirringene som går igjen ofte gjelder "Hybrid invertere" . Etymologisk stammer ordet fra fransk hybride, av latin hybrida (opprinnelig ibrida) 'bastard'. Å snakke om en bastard inverter fører oss nok ikke mer på sporet :) Generelt kan en si at en Hybrid er noe som fremkommer ved krysning eller sammensetning av flere elementer.

I kraftelektronikk verden kan en I hovedsak si at en hybridinverter er en inverter som forholder seg til mer en en energikilde og kan på ulikt vis kombinere energien fra disse. Det er to hovedkategorier innenfor dette segmentet. Det ene omtales gjerne som "grid interactive hybrid" eller  "off-grid hybrid" eller "Ongrid hybrid" Jeg skal i det følgende prøve å forklare deg forskjellen. 

Off-grid hybrid

Før i tiden bestod et off-grid system av flere enheter. Det var gjerne en Inverter, en MPPT controller og en AC-lader. Etter hvert ble det vanlig at AC laderen ble integrert i Inverteren og en fikk "bi-directional" inverters. Senere begynte også flere leverandører å integrere kontrolleren for sol-lading (MPPT eller PWM) inn i samme enhet. En fikk da en off-grid Hybrid inverter der en kan kombinere energien fra Batteri, solceller, og en AC kilde (vindmølle eller generator eller strømnettet). Dette er invertere som kan se ut som en "on-grid" inverter. Men det er viktig å skjønne at all last går via batteriene og solcellene lader batteriene direkte fra DC. Derfor kalles dette et DC-koplet solcelle anlegg.

 

"Grid interactive hybrid"

En slik off-grid inverter kan utmerket godt brukes i et hus der en har strøm fra nettet, og vil tilsynelatende kunne fungere som en "on-grid hybrid", noen kaller dette forvirrende nok "grid interactive hybrid" , men den store forskjellen er som sagt at all last trekkes fra DC siden av systemet gjennom inverteres sluttsteg. Det er ingen direkte kopling mellom last og AC (utenom i bypass mode for de modeller som har det) Det er en AC inngang og en AC utgang. Dette gjør at Inverteren begrenser den totale effekten du kan bruke. Selv om du har tilkoplet en stor generator eller strømnettet på AC-inn vil det i de fleste tilfeller være samme effekt eller i noen tilfeller er sluttsteget overdimensjonert, men det vil være begrenset oppad et sted. Det er fremdeles DC koplet og solstrømmen din kan ikke brukes dersom batteriet ditt er fult. 

 

"On grid hybrid"

I prinsippet er dette et AC koplet solcelle system der solcellene leverer direkte strøm til nettet via ein on-grid inverter. Dette er en stor fordel da en får en mye mer effektiv utnyttelse av solenergien. Oppkopling av systemet blir og som regel lettere da en kan ha høyere spenning og lange seriekoblinger av panel i stede for høye strømmer som gir mye tap i ledninger. Den energien som da går til batterieme går altså da via en AC-DC omformer. Det finns både vanlige 48v batteri og høyspennings batteri en kan koble til.  Her vert det litt mere tap, men dersom du i all hovedsak ønsker å bruke energien akkurat når du produserer den vil altså et slikt anlegg være langt mere effektivt. Den lagrede energien blir det litt mer tap på siden energien då går gjennom to omformere, men i de fleste tilfeller er dette totalt sett meir lønsomt allikevel. Den store fordelen er at inverterer din ikke representerer en flaskehals i systemet og selv om du har en 3kw inverter kan du ha så mye last i huset ditt som sikringskapet tillater. Når du skal bruke batteristrømmen din uten at nettet er tilkoplet som  en backup-løsning da får du begrensing på effekt. Her er begrensningen ulik fra leverandør til leverandør. Growatt sine invertere leverer merkeeffekten på inverterer også i backup mode. For å bruke denne funksjonen må en legge opp en separat kurs i huset som alltid har strøm. Denne kursen er adskilt fra resten av nettet og vil alltid være begrenset av merkeeffekten til inverterer.

 

Konklusjon 

Dersom vi kikker i glasskula kan vi nok se noen trender. Ettersom energien blir dyrere og batteri blir rimeligere, og vi i tillegg nok kommer til å få mulighet til å bruke el-bil batteriet som en lagringsbuffer. Ja da vil nok de fleste ville ha en eller annen form for hybrid inverter i hus. Dersom du i dag har et vanlig on-grid system. Ikke fortvil, selvsagt har vi produkter som kan integreres med eksisterende on-grid system. AC-koplede batteriløsninger er nok det vi vil se mest av i vanlige husstander også med høy batteri spenning (3-400v). På hytter der en ikke har nett og mere begrenset energibehov vil nok DC systemer eller "off-grid hybrid" være det vanlige. 

 

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×